Curriculum Health Informatics

De opleiding bestaat uit 10 modules en een afstudeerproject. U kunt zich aanmelden voor de master of voor een losse module. De wekelijkse studielast ligt tussen de 10 en 12 uur per week.

“de inzichten die ik via deze module heb verkregen hebben een wereld voor mij geopend waarvan ik nooit had durven dromen dat die dermate relevante en toepasselijke kennis zou opleveren voor mijn bijkomende (CMIO) taak”

Mark Helbert, Nefroloog en CMIO, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen 

Over de module “Eenmalige registratie, meervoudig gebruik”

U kunt de modules geheel online en onafhankelijk van elkaar volgen. Iedere module duurt 12 weken waarvan 9 weken onderwijs, 2 weken werken aan de eindopdracht en 1 studieweek voor het tentamen. Voor de eindopdracht kunt u eigen casuïstiek inbrengen. Bekijk hier alle module informatie.

Overzicht modules


Pre-master:
Studenten zonder zorg achtergrond dienen een pre-master “Beginselen van de gezondheidszorg” te volgen. Ook als je niet de hele opleiding volgt kun je deze module volgen. Het is een module die je individueel doorloopt en op ieder moment in het jaar kunt starten en eventueel parallel aan andere modules kunt volgen. De module bevat geen opdrachten, er dient wel een examen afgelegd te worden. Om het master programma officieel in te stromen dient deze module met goed gevolg afgerond te worden. Deelname aan de pre-master Beginselen van de gezondheidszorg kost € 695,-. De totale studiebelasting voor deze module is 35 uur.

Mocht u vragen hebben over de beschikbaarheid, starttijd en kosten, stuur een mail naar healthinformatics@amsterdamumc.nl.