Hepato-Pancreato-Biliaire (HPB) chirurgie

Informatie over operaties aan de alvleesklier (pancreas).

Alvleesklier (Pancreas):

Jaarlijks worden er in het AMC ruim 120 pancreasoperaties uitgevoerd; daarmee is het AMC al ruim 15 jaar het grootste centrum voor pancreaschirurgie in Nederland. In de periode 1990-2014 werden ruim 1100 Whipple (PPPD) operaties verricht.

Het merendeel van de pancreasoperaties wordt uitgevoerd voor alvleesklierkanker (pancreaskanker) en galwegkanker. Ook voor pancreascysten en chronische pancreatitis is het AMC een expertisecentrum, zowel wat betreft diagnostiek als chirurgische behandeling.

Waar mogelijk worden pancreasoperaties minimaal invasief uitgevoerd (kijkoperatie, laparoscopie). Zo worden de laparoscopische Whipple (pancreatoduodenectomie) operatie en de laparoscopische (miltsparende) pancreasstaart-resectie in het AMC routinematig uitgevoerd. Tevens coördineert het AMC landelijke trainingen en wetenschappelijk onderzoek naar deze minimaal invasieve operatietechnieken. Bekijk onderstaande korte video’s van beide operaties.

Laparoscopische (miltsparende) pancreasstaart-resectie

Laparoscopische Whipple (pancreatoduodenectomie) operatie

Lever-Galwegen (Hepato-Biliair):

Jaarlijks worden er in het AMC bijna 100 leveroperaties uitgevoerd. Dit betreft operaties voor proximaal galwegcarcinoom (Klatskin tumoren) waarvoor het AMC het grootste centrum in Nederland is en ook operaties om metastasen (uitzaaiingen) van dikke-darmkanker (colorectale levermetastasen) of andere levertumoren te verwijderen. Waar mogelijk worden deze operaties minimaal invasief uitgevoerd (d.m.v. een zogenaamde kijkoperatie of laparoscopie), bv laparoscopische hemi-hepatectomie, laparoscopische leverresectie.

Daarnaast is het AMC sinds vele jaren het expertisecentrum voor galwegletsels. In de periode 1990-2012 werden ruim 800 galwegletsels in het AMC behandeld. Mensen worden hiervoor vanuit het hele land verwezen.

HPB besprekingen/poliklinieken

Voor mensen met bovenstaande HPB-ziekten (zowel voor kanker als ontstekingen) zijn er wekelijks meerdere multidisciplinaire besprekingen en gespecialiseerde multidisciplinaire poliklinieken, zodat alle behandelopties aan bod komen en mensen snel de beste behandeling krijgen.

Op maandagochtend is er een multidisciplinaire polikliniek voor mensen met pancreascysten.

Op dinsdag- en donderdagochtend worden multidisciplinair HPB-ontstekingen en galwegletsels besproken.

De HPB-oncologie (kanker) wordt besproken in diverse gespecialiseerde GIOCA multidisciplinaire poliklinieken. Hepatocellulair carcinoom (HCC; maandag), colorectale levermetastasen (dinsdag) en HPB-tumoren (donderdag), zie www.gioca.nl. Er is een verpleegkundig specialist HPB-oncologie. Mensen worden in het GIOCA team multidisciplinair gezien waarbij naast de chirurg ook de maag- darm- leverarts, de radioloog, de medisch oncoloog, de radiotherapeut, de patholoog en de verpleegkundig specialisten aanwezig zijn. In 2013 werden ruim 500 nieuwe mensen met HPB-tumoren gezien in het multidisciplinaire GIOCA-team.