Amsterdam UMC kent een landelijk erkend expertisecentrum voor schisis, craniofaciale en luchtwegaandoeningen. Wij bieden zorg volgens de nieuwste innzichten en onderzoek aan kinderen met schisis, diverse craniofaciale aandoeningen en luchtwegproblemen. Via onderzoek proberen wij de zorg voor patiënten met deze afwijkingen te verbeteren. In 2021 is dit centrum is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als een landelijke expertisecentrum.

Expertisecentrum voor schisis, craniofaciale en luchtwegaandoeningen
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Coördinator prof. dr. C.C. Breugem
phone
020 5669111