Vruchtbaarheid en kinderwens (volwassenen)

Gaat u in transitie? Dan is het van belang om tijdig na te denken over een eventuele kinderwens en het behoud van uw vruchtbaarheid.

Vruchtbaarheid en kinderwens zijn met elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde. Onder kinderwens verstaan we het verlangen naar ouderschap: de wens om een kind liefdevol groot te brengen. Onder vruchtbaarheid verstaan we het kunnen krijgen van een kind van wie u de biologische ouder bent. Een eventuele kinderwens nu of in de toekomst staat hierom los van uw vruchtbaarheid; een kind opvoeden kan immers ook zonder biologisch ouderschap.

Er is een aparte pagina met informatie voor kinderen en jongeren:

Waarom is vroeg nadenken over een kinderwens belangrijk?

Het is goed om voor de start van uw traject te weten wat de medische behandeling gaat betekenen voor uw vruchtbaarheid, zodat u tijdig na kunt denken over de toekomst. Of u wel of geen kinderen wilt, nu of in de toekomst, is een persoonlijke afweging. Uw ideeën hierover kunnen gedurende uw leven - dus ook gedurende uw transitie - veranderen.

De mogelijkheden rondom vruchtbaarheid die in gesprek met uw zorgverleners en op deze website worden genoemd worden zijn informatief. Het is uiteraard uw eigen keuze of u een van deze opties in wil zetten.

Lees meer over vruchtbaarheidsbehoud en een kinderwens vervullen op onderstaande pagina(s):