De website KLIK

Op de website KLIK kunt u voorafgaand aan de afspraak in het ziekenhuis vragenlijsten invullen over hoe het met uw kind gaat. Zo mogelijk doet u dit samen met uw kind. De behandelaar bespreekt de ingevulde vragenlijsten tijdens de afspraak. Wij kunnen daardoor goed volgen hoe het door de tijd heen gaat met uw kind, herkennen wij problemen sneller en kunnen we de juiste hulp bieden.

Op de website van KLIK kunt u informatiepagina’s voor ouders en kinderen vinden, maar ook de flyer downloaden.

Brieven:

Heeft u vragen mail naar: info@hetklikt.nu