Missie en visie Follow Me programma

Kind op speeltoestel parade

Onze missie

Wij geloven dat we de zorg voor onze topreferente patiëntengroepen verbeteren door routinematige evaluatie van de uitkomsten van zorg en wetenschappelijk onderzoek integraal onderdeel te maken van de zorg in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. 

Onze visie 

Binnen het Emma Kinderziekenhuis willen wij de best mogelijke zorg bieden aan topreferente patiënten. Hiervoor is hoog-specialistische multidisciplinaire kennis nodig. Snel veranderende inzichten en onbeantwoorde vragen rond de meest optimale behandeling, kenmerken de topreferente patiëntenzorg.

Juist daarom is het van groot belang patiëntgegevens gestructureerd vast te leggen om de uitkomsten van zorg routinematig te evalueren en daaruit lering te trekken om de zorg verder te verbeteren en ook te benutten voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier verbeteren we nu en in de toekomst de zorg voor onze topreferente patiënten.