Wat we doen

Het Follow Me programma is een initiatief van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. Het programma beoogt de ontwikkeling van uniforme poliklinische follow-up programma’s voor alle topreferente patiëntengroepen. Topreferente patiënten hebben zeer specialistische zorg nodig. Veel van deze patiënten komen regelmatig naar onze poliklinieken voor een controlebezoek.

Met Follow Me richten we deze poliklinische consulten zoveel mogelijk uniform in, waarbij we gebruik maken van de unieke multidisciplinaire expertise die in het Amsterdam UMC beschikbaar is. Op deze manier geven we een belangrijke impuls aan de kwaliteit van zorg aan onze topreferente patiëntengroepen. Het uniformeren van de follow-up faciliteert zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek, waarmee we zorginnovatie een structurele plaats geven in de zorg.