Onderzoek & innovaties Follow Up

Gegevens die verzameld worden binnen het nazorg- en follow-up programma kunnen worden gebruikt voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. We benutten daarvoor bestaande systemen voor de geautomatiseerde extractie van de gegevens die zijn verzameld.  

Met Follow Me creëren we een aantrekkelijke infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en daarmee ook voor de acquisitie van externe onderzoeksgelden. Op deze manier verankeren we het academische karakter in onze zorg en dragen we bij aan kennisontwikkeling over soms zeldzaam voorkomende patiëntengroepen.