Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Meedoen aan onderzoek (Leverresearch)

De afdeling Leverresearch houdt zich bezig met onderzoek naar nieuwe medicijnen. Bij de ontwikkeling van nieuwe medicatie spelen studiepatiënten – patiënten die hun vrijwillige medewerking aan het onderzoek verlenen – een onmiskenbaar grote rol. Dankzij deze patiënten is het mogelijk om de werkzaamheid en de bijwerkingen van een nieuw medicijn in de praktijk te onderzoeken.

Nieuwe medicijnen komen niet zomaar op de markt. Er gaat een lang en intensief ontwikkelingstraject aan vooraf. Allereerst worden medicijnen getest in verschillende laboratoriummodellen, bij dieren en bij gezonde vrijwilligers (fase 1). Deze onderzoeken moeten aantonen dat een medicijn veilig is. 

Vervolgens volgt een studie bij een kleine groep patiënten met chronische hepatitis C waarbij informatie wordt verkregen over de veiligheid, de werkzaamheid, en de effectiviteit (virusafname) van de onderzoeksmedicatie. Bij een goed resultaat vindt er een vervolgstudie plaats bij een iets grotere groep patiënten om vervolgens de meest effectieve dosering van de onderzoeksmedicatie vast te stellen (fase 2 studie). Aansluitend volgen diverse studies met wereldwijd grotere groepen patiënten (fase 3 studie). 

Pas als alle fasen met een goed resultaat zijn afgerond, komt de onderzoeksmedicatie voor registratie in aanmerking en kan het medicijn door artsen worden voorgeschreven. De meeste onderzoeken in het AMC zijn fase 2 of 3 trials. Het doel van deze onderzoeken is dus het aantonen van de effectiviteit van het medicijn. 

De kennis over het hepatitis C virus is de afgelopen jaren enorm toegenomen waardoor er veel nieuwe medicijnen voor hepatitis C worden ontwikkeld. Het doel van deze medicijnen is om het genezingspercentage te verbeteren, de behandelduur te verkorten en de bijwerkingen te verminderen. De hele ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel vanaf het laboratorium tot aan de registratie duurt ongeveer 12 jaar. 

Er zijn patiënten die hier niet op willen of, medisch gezien, niet kunnen wachten. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die niet behandeld willen worden met de huidige standaard therapie of die met de standaard therapie niet zijn genezen De huidige standaard behandeling van chronische hepatitis C duurt 24 weken tot 48 weken en kan gepaard gaan met veel bijwerkingen. 

In het AMC hebben wij ruime ervaring met patiënten die deelnemen aan een klinische trial. Het is voor patiënten vaak een mooie kans om met een kortere behandelduur en minder bijwerkingen te genezen van een chronische hepatitis C infectie. 

Deelname aan een klinische trial is uw eigen keuze. U kunt dit het beste bespreken met uw eigen specialist. Daarnaast kunt u zich altijd bij ons aanmelden zodat wij u kunnen informeren over nieuwe onderzoeken die mogelijk geschikt voor u zouden zijn.

Het AMC verleent topreferente zorg aan patiënten met chronische hepatitis en is een gecertificeerd behandelcentrum door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis. Download hier de criteria waaraan de centra dienen te voldoen.

Voor meer informatie over klinische trials kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Leverresearch 020 - 566 8468 (u kunt een bericht achterlaten op de voicemail) of een email sturen aan leverresearch@amc.nl 

Folder: Medisch Wetenschappelijk Onderzoek 

Hieronder vindt u een overzicht van onderzoeken