Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Psychotische stoornissen

Het Zorgprogramma Psychotische stoornissen levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op psychose.

Een psychose is een toestand waarbij het contact met de werkelijkheid is verstoord. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die anderen niet zien of horen. Of iemand is ervan overtuigd dat hij wordt achtervolgd. Als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert wordt er soms ook over schizofrenie gesproken.

De eerste tekenen van een psychotische stoornis verschijnen meestal in de adolescentie of de jonge volwassenheid. Voor deze doelgroep bieden wij een aparte behandeling aan (Vroege Psychose). Indien er sprake is van een acute psychose verwijzen wij graag naar het Zorgprogramma Acute stoornissen .

Psychiatrie
020 891 3600
Mijn Dossier