Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Vroege Psychose

Wij leveren diagnostiek en behandeling aan jongeren tussen de 15 en 35 jaar met een kort geleden ontstane psychose of jongeren waarbij het risico op het krijgen van een psychose hoog wordt ingeschat. De diagnostiek vindt plaats in ons Diagnostisch Centrum. De behandeling vindt plaats in de Kliniek of de Dagbehandeling bij onze zorglijn Vroege Psychose, of bij het ambulante Vroege Interventieteam Psychose (VIP) van Arkin of GGZ Ingeest, met wie wij samen werken.

Verwijzing

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruiken. 

Diagnostiek

Bij uw eerste bezoek aan het Diagnostisch Centrum onderzoeken we wat er aan de hand is. Er vindt een intakegesprek plaats met eventueel een aanvullend psychologisch onderzoek. We streven ernaar om binnen twee weken een adviesgesprek met u te houden waarin we diagnose en behandeladvies met u bespreken.

Folder:

 • Diagnostisch Centrum Vroege psychose
 • Vors project (Vroege Onderkenning van Riskante Symptomen)

  Behandeling

  Bij het begin van de behandeling wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staat het doel, de behandeling zelf, de duur en concrete afspraken beschreven. Indien vervolgbehandeling nodig is dan zorgen wij voor een overdracht.

  Wat kost een behandeling?

  De intake kan geld kosten. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk om dit te controleren met de zorgverzekering. Alle kosten boven het eigen risico voor behandeling worden vergoed via de zorgverzekering.

  Second opinion

  Bij verwijzing vanwege een second opinion dient de informatie van de eerste opinion meegestuurd te worden. Dit, zodat we de relevantie van een second opinion kunnen beoordelen.

  Vroege Psychose
  T 020 891 3600
  F 020 891 3702
  DCA@amc.nl