Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Vroege Psychose

Wij leveren diagnostiek en behandeling van jongeren (16-30 jaar) met een kort geleden ontstane psychose. Of jongeren waarbij het risico op het krijgen van een psychose hoog wordt ingeschat. De diagnostiek vindt plaats in ons Diagnostisch Centrum. De behandeling vindt plaats in het Dagcentrum of in de Kliniek, of in het Vroege Interventie Psychose Project (VIP) in samenwerking met Arkin. Familiebegeleiding is een onderdeel van de behandeling.

Verwijzing

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruiken. 

Diagnostiek

Bij uw eerste bezoek aan het Diagnostisch Centrum onderzoeken we eerst wat er exact aan de hand is. Er vindt een intakegesprek plaats met eventueel een aanvullend psychologisch onderzoek. Twee weken later vindt er een adviesgesprek plaats en hoort u of u in aanmerking komt voor behandeling en wat voor soort behandeling. Aan het einde van dit gesprek heeft u een goed beeld van wat u te wachten staat.

Folder:

 • Diagnostisch Centrum Vroege psychose
 • Vors project (Vroege Onderkenning van Riskante Symptomen)

  Behandeling

  Bij het begin van de behandeling wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. Hier staan het doel, de behandeling zelf, de duur en concrete afspraken in beschreven.

  Beëindigen van behandeling

  De duur van de behandeling staat beschreven in de behandelovereenkomst. Aan het einde van de behandeling wordt onder meer bekeken of vervolgzorg nodig is. Als vervolgbehandeling nodig is dan regelen wij een zorgvuldige overdracht.

  Wat kost een behandeling?

  De intake kan geld kosten. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk om dit te controleren met de zorgverzekering. Alle kosten voor behandeling worden vergoed via de zorgverzekering. In sommige gevallen kan een eigen bijdrage gelden voor psychotherapie.

  Second opinion

  Bij verwijzing vanwege een second opinion moet u altijd alle informatie van de eerste opinion mee te sturen. Dit zodat we de relevantie van een second opinion kunnen beoordelen. U kunt bij ons terecht met een hoog risico op het ontwikkelen van een psychose en met een recent ontstane psychose.

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

  Feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

  Vroege Psychose
  T 020 891 3600
  F 020 891 3702
  DCA@amc.nl