Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)

Alle zwangeren komen in aanmerking voor een 20 weken echo. Als u bijvoorbeeld zelf of uw partner, of een eerder kind/zwangerschap heeft met een aangeboren aandoening, of speciale medicatie gebruikt komt u in aanmerking voor geavanceerd ultrageluid onderzoek, ook wel de GUO-echo genoemd.

De GUO-echo verrichten we in principe tussen 18 en 21 weken zwangerschap, maar in sommige gevallen al eerder in de zwangerschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in Amsterdam UMC.

Uw verloskundig zorgverlener zal met u bespreken of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie over prenatale diagnostiek via NVOG. Wanneer er afwijkingen worden gevonden bij de 20-weken echo (of bij een andere echo), of bij twijfel over afwijkingen kunt u ook worden doorverwezen voor een uitgebreide GUO-echo.

Afspraak?

Uw verloskundig zorgverlener verwijst u voor een afspraak bij een van onze teamleden (verloskundig-echoscopist, artsen prenatale geneeskunde, gynaecoloog). Allen zijn gespecialiseerd zijn in het verrichten van geavanceerd echoscopisch onderzoek. Allereerst noteren we de benodigde medische gegevens van u en uw partner, evenals eventuele voorgaande zwangerschappen en kinderen. Verder vragen wij u naar afwijkingen of erfelijke ziekten in uw families. Vervolgens verrichten we het echoscopisch onderzoek. Dit onderzoek kan langdurig zijn. Het is belangrijk geen (kleine) kinderen mee te nemen naar het onderzoek gezien de duur en de aard van uw bezoek.

Spreektaal tijdens het onderzoek is Nederlands of Engels, bij voorkeur zorgt u zelf voor iemand die kan vertalen, anders is een tolkentelefoon ter beschikking.

Echoscopisch onderzoek

Bent u korter dan 16 weken zwanger? Dan is het prettig als u niet met een lege blaas aan het onderzoek begint. Een volle blaas verbetert de beeldvorming bij het maken van een uitwendige echo namelijk vaak aanzienlijk.
Afhankelijk van de zwangerschapsduur en de ligging van het kind voeren we het echoscopisch onderzoek in- of uitwendig uit. Dit bespreken we met u tijdens uw bezoek. Houdt dus rekening met de mogelijkheid van een inwendige echo en laat weten als er iets bij u speelt waar we rekening mee moeten houden.

De duur van het onderzoek wisselt maar is gemiddeld 30 tot 60 minuten. Na het onderzoek praten wij u bij over wat we gezien hebben tijdens het onderzoek. U heeft dit gesprek met de onderzoeker zelf of een andere gynaecoloog (locatie VUMC).
Het kan zijn dat we geen afwijkingen vinden of dat het niet direct duidelijk is wat er aan de hand is. Wij maken in dat geval een tweede afspraak met u.

Aanvullend onderzoek

Indien er inderdaad een afwijking is bij geavanceerd echoscopisch onderzoek, kan er een reden zijn voor aanvullend onderzoek. Het is echter zeker niet zo dat er altijd een indicatie bestaat voor aanvullend onderzoek, dit is afhankelijk van de bevindingen bij de echo.
Soms worden echo-afwijkingen veroorzaakt door een chromosoomafwijking bij het kind. Het vaststellen van een chromosoomafwijking kan helpen bij het stellen van de diagnose. Door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kan onderzoek worden gedaan naar de chromosomen van het ongeboren kind. Meer informatie hierover leest u op prenatale diagnostiek: genetische testen.

Aanvullend onderzoek kan ook bestaan uit bloedonderzoek bij u, bijvoorbeeld om te kijken naar infecties in de zwangerschap of aanvullende beeldvorming bijvoorbeeld echo op thema spreekuur zoals een hartecho in aanwezigheid van een kindercardioloog (locatie AMC en VUMC), het nierspreekuur in aanwezigheid van een kindernefroloog (locatie AMC en VUMC) of een bewegingsecho (locatie VUMC) of MRI scan.

Er is een afwijking vastgesteld

Aan de hand van het echoscopisch onderzoek en eventuele uitslagen van aanvullend onderzoek, bespreken we met u wat u na de geboorte kunt verwachten. Voor sommige ouders is deze informatie van belang voor het maken van keuzes over het voortzetten van de zwangerschap. Voor andere ouders is het van belang om zich op die manier goed te kunnen voorbereiden op de geboorte van een kind dat eventueel meer zorg nodig zal hebben. Ook kan kennis over de aard van de afwijking van belang zijn voor de keuze waar en hoe de bevalling zal gaan plaatsvinden en welke zorg er direct na de geboorte noodzakelijk zal zijn.

Maatschappelijk werk

In het AmsterdamUMC is een team van maatschappelijk werkers aanwezig die veel ervaring heeft met de begeleiding van aankomend ouders die geconfronteerd worden met onzekerheden in de zwangerschap. Zij kunnen begeleiding bieden bij het maken van keuzes over het voortzetten van de zwangerschap en bieden ondersteuning bij de acceptatie en verwerking van de gebeurtenissen. Wij bieden u maatschappelijk werk aan maar u kunt uw behandelaar er ook uiteraard om vragen.