In het Emma Kinderziekenhuis kunt u met uw kind terecht voor complexe, acute en chronische aandoeningen. Aandoeningen die vaker voorkomen of juist heel zeldzaam zijn. Om uw kind de beste zorg te bieden werken we samen met u, als ouder en/of verzorger. De behandeling die we uw kind bieden is van hoge kwaliteit en van topniveau. Daarbij kijken we niet alleen naar de ziekte van het kind, maar begeleiden we u en uw kind ook in het omgaan met de ziekte en de behandeling.  

Met ingang van 2019 hebben we een nieuwe indeling van de verpleegafdelingen gerealiseerd op de locatie AMC. Er is voor gekozen zieke kinderen voortaan vaker in te delen op specialisme (ziektebeeld) in plaats van op leeftijd. De afdelingen hebben daardoor ook nieuwe namen

Het Emma Kinderziekenhuis biedt zorg op twee locaties: locatie AMC (Meibergdreef) en locatie VUmc (De Boelelaan).  

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
Locatie AMC

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Afsprakenbureau Kinderpolikliniek
020-566 8000

PR-bureau:

phone
+31(0)20 566 2131