Voor onderzoekers

De ABCD-studie onderzoekt een groot aantal factoren tijdens de zwangerschap die een rol kunnen spelen bij de gezondheid van het kind bij de geboorte en op latere leeftijd. Speciale aandacht wordt gegeven aan verschillen in risicofactoren en gezondheidsuitkomsten tussen etnische groepen.

Onderzoeksgebieden

Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksgebieden binnen de ABCD-studie.

(etnische verschillen in) perinatale risico factoren (etnische verschillen in) perinatale uitkomsten (etnische verschillen in) gezondheid kind
Voeding en metabolisme: Voedingsstatus, lipiden profiel en schildklierfunctie Cardio-metabool profiel: Lipiden profiel, glucose, insuline activiteit, BMI en vetpercentage, bloeddruk en hartslag
Leefstijl en gezondheid: Roken, alcohol, drugs, BMI, lichamelijke activiteit, diabetes en hypertensie Geboorteuitkomsten: Zwangerschapsduur, geboortegewicht, geboorteafwijkingen en perinatale sterfte Cognitieve ontwikkeling: Aandacht, visueel-motorische coördinatie en remmingen
Psychosociale stress: Depressie en angst, werkgerelateerde stress, opvoedstress en cortisol niveau Zuigelingen: Groei en ontwikkeling, voedingspatroon en huilgedrag Psychosociale gezondheid: Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
Omgeving: Luchtverontreiniging, binnenmilieu, omgevingslawaai en elektromagnetische velden Voeding: Inname van energie, macro-nutriënten en micronutriënten en eetgedrag

Samenwerking

Vanuit verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook vanuit verschillende afdelingen van de GGD, het AMC en het VUmc, wordt met de ABCD-studie samengewerkt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de samenwerkende instanties, de deelonderzoeken en de onderzoekers.

IRAS

Het 11-jarig meetmoment wordt uitgevoerd in samenwerking met IRAS van de Universiteit Utrecht (Dr. Anke Huss). IRAS is het “Institute for Risk Assessment Sciences” van de Universiteit Utrecht. Hier wordt onderzoek  gedaan naar gezondheidsrisico’s van mensen door blootstelling aan mogelijk ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de omgeving. De onderzoeksvragen die IRAS met data van de ABCD-studie wil beantwoorden gaan over omgevingsinvloeden en de (mogelijke) effecten hiervan op gezondheid. IRAS is vooral geïnteresseerd in effecten van elektromagnetische straling (bijvoorbeeld mobiele telefoons), luchtverontreiniging en geluidsoverlast. IRAS doet mee aan een grote Europese studie, Geronimo, naar de mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Universiteit van Amsterdam


De afdeling ontwikkelingspsychologie van de UvA (prof. dr. Reinout Wiers) is betrokken bij Fase 4 van de ABCD-studie. Zij zorgen voor de infrastructuur van de internetafname van de vragenlijsten. Daarnaast hebben zij de tests van gedrag en cognitieve vaardigheden ontwikkeld voor de afname via internet. Inhoudelijk is bij de betrokken onderzoekers vooral interesse in de voorspelling van later alcohol en middelengebruik en gerelateerde problemen. Meer informatie vindt u op deze site of deze.

VUmc

Twee onderzoeksprojecten binnen de ABCD-studie worden uitgevoerd binnen de afdeling Kindergeneeskunde van het VU medisch centrum (prof.dr. Reinoud Gemke).

Academische Werkplaats Amsterdam

De ABCD-studie maakt ook deel uit van de Academische Werkplaats Amsterdam. Het doel van de Academische Werkplaats is het vormen van een structurele samenwerking tussen het AMC en de GGD Amsterdam.

Gebruik data ABCD-studie

Heeft u als onderzoeker ideeën voor onderzoek op het gebied van zwangerschap en de gezondheid van kinderen, en wilt u gebruik maken van gegevens uit de ABCD-studie, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Tanja Vrijkotte.

Adviseurs ABCD-studie

Bij de uitvoering en opzet van het onderzoek in het algemeen of bij de uitvoering van deelstudies wordt de ABCD-studie vaak geadviseerd door deskundigen. De deskundigen die op dit moment bij ABCD betrokken zijn, zijn:

Prof.dr. Reinoud Gemke (VUmc)
Prof.dr. Gouke Bonsel (ErasmusMC)
Prof. emeritus Gerard Hornstra (Nutrisearch BV)
Dr. Jacqueline Langius (VUmc)
Prof.dr. Joris van der Post (AMC)
Prof.dr. Tessa Roseboom (AMC)
Prof.dr Jaap Seidell (VU)
Prof.dr. Karien Stronks (AMC)
Dr. Marcel Twickler (AMC)
Prof.dr. Jos Twisk (VUmc)
Dr. ir. Ingeborg Brouwer (VUmc)

Lopende projecten

Op dit moment zijn diverse projecten gaande die ons meer duidelijkheid zouden moeten geven op vele gebieden rondom de zwangerschap en de groei van een kind. Hieronder is een overzicht te vinden van de lopende projecten van onderzoekers waar wij mee samenwerken.

Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Luchtverontreiniging in relatie tot zwangerschapsuitkomsten en gezondheid kind.
Prof. dr. Bert Brunekreef; dr. Ulrike GehringBlootstelling aan elektromagnetische velden in relatie tot de cognitieve ontwikkeling van 5-6 jarigen.
dr. Anke Huss

Hogeschool van Amsterdam

Eetpatronen op 5-6 jarige leeftijd en de oorzaken en consequenties van deze eetpatronen op gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jaar
Ir. Viyan Rashid

Heeft u als onderzoeker ideeën voor onderzoek op het gebied van zwangerschap en de gezondheid van kinderen, en wilt u gebruik maken van gegevens uit de ABCD-studie, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Tanja Vrijkotte