Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie

Informatie over GIOCA: het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie.

Het GIOCA wil het beste centrum voor gastro-intestinale oncologie van Nederland zijn en op dit gebied een internationale positie verwerven.

Kernprincipes van expertisecentrum GIOCA

 • Het expertisecentrum GIOCA biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire oncologische zorg aan mensen met een gastro-intestinale tumor.
 • U wordt na een juiste verwijzing binnen 5 werkdagen ontvangen op het expertisecentrum GIOCA dat bekend staat om haar persoonlijke en verzorgende karakter.
 • U wordt op één dag onderzocht en gediagnosticeerd en gaat naar huis met een duidelijke diagnose en een helder behandelplan.
 • U heeft een behandelend specialist als vast aanspreekpunt en een oncologisch verpleegkundige als begeleidend casemanager; een gastheer of gastvrouw zorgt voor praktische ondersteuning.
 • De behandeling in het AMC, OLVG of het Flevoziekenhuis (of het verwijzend ziekenhuis) start binnen 3 weken.

Zorg

 • Bij iedere verwijzing wordt triage uitgevoerd om het juiste (aanvullende) diagnostische traject te bepalen.
 • Formulering van de diagnose en het behandelplan vindt plaats binnen het multidisciplinair overleg (MDO); hieraan nemen alle relevante medisch specialisten en verpleegkundigen deel.
 • Diagnostiek, behandeling en follow-up zijn state of the art en vastgelegd in protocollen, complicaties worden systematisch geregistreerd.
 • Specialistische oncologische zorg wordt continu gewaarborgd en resultaten worden constant gemeten.
 • Ondersteunende zorg maakt deel uit van de zorg.
 • Kwaliteitsaccreditaties – conform normering Nederlandse Vereniging Voor Heelkunde (NVVH) en Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) – worden nagestreefd voor alle betrokken disciplines.
 • Resultaten van behandelingen en kwaliteit van zorg worden gemeten in de vorm van PROM’s (Patiënt Reported Outcome Measures), resultaten van tevredenheidstudies onder bezoekers worden gepubliceerd op GIOCA: expertisecentrum voor gastro-intestinale kanker.

Onderzoek & onderwijs bij expertisecentrum GIOCA

 • Het GIOCA investeert in innovatie; het voortdurend vergaren en overdragen van kennis en kunde versterkt de positie van het GIOCA als (inter)nationaal expertisecentrum.
 • Het GIOCA neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en hoogstaand onderwijs; er wordt gestreefd naar toename van expertise en het toepassen van evidence-based wetenschappelijk onderzoek voor en met patiënten.

Externe relaties

 • Het GIOCA onderhoudt een uitstekende relatie met verwijzers, partnerziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en andere relevante organisaties waarmee intensief wordt samengewerkt.