Behandeling van teruggekeerde borstkanker


De borstkanker, waarvoor u in het verleden bent behandeld, is teruggekomen in het vroeger behandelde gebied. Dit noemen dit een recidief.

Op de afdeling Radiotherapie van het AMC kunnen recidieven behandeld worden met een behandeling die bestaat uit bestraling (radiotherapie) gecombineerd met warmtebehandeling (hyperthermie). 

Deze behandeling wordt gegeven als de borstkanker is teruggekomen in de borst(wand) of in de lymfeklieren. De borstkanker moet dan al eerder zijn behandeld met een operatie en bestraling. Doordat u eerder bestraling heeft gehad, krijgt u nu een lagere bestralingsdosis. Dit wordt gedaan om het risico op schade aan de huid en de longen te verkleinen. Door een lagere dosis bestraling te combineren met hyperthermie krijgt u toch een effectieve behandeling.

Wat zijn de voorbereidingen op de behandeling?

 • Uw eerste afspraak

In het gesprek wordt uitgelegd waarom u deze behandeling krijgt. U hoort welk gebied behandeld wordt en hoeveel bestralingen en warmtebehandelingen u krijgt. Ook wordt besproken welke bijwerkingen kunnen ontstaan.

 • Voorlichtingsgesprek

In dit persoonlijke gesprek wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren tijdens de CT, bestralingen en hyperthermie.

 • CT-scan

Als voorbereiding op de bestraling wordt er een CT-scan  gemaakt. Met de CT-scan bepaalt uw arts het te bestralen gebied en zal het bestralingsplan worden gemaakt.

CT-scanner
CT-scanner

Ook worden er een aantal stipjes (tatoeage-puntjes) op uw lichaam aangebracht.  Deze stipjes zijn nodig om u later goed te kunnen bestralen.

 • PET CT-scan

Soms besluit de arts om ook een PET CT-scan te maken. Met deze scan krijgt de arts nog meer informatie. Bij een PET CT-scan krijgt u radioactief suiker toegediend. Hiermee worden plaatselijke veranderingen in de stofwisseling zichtbaar. Verschillende ziekteprocessen in het lichaam zijn nu af te beelden.

PET-scanner
PET-scanner

Hoe gaat de behandeling?

 • Bestraling

Informatie over de bestralingen vind u in : Bestraling bij borstkanker.

Het aantal bestralingen ligt tussen de 8 en 23 keer. Uw arts vertelt u hoeveel bestralingen u krijgt. De bestralingen vinden plaats op werkdagen; meestal 5 keer per week.

Voor de bestralingen mag u zich aanmelden bij balie 2. Een bestralingsbehandeling duurt 10-20 minuten.

 • Hyperthermie

Informatie over hyperthermie vind u in: Hyperthermie bij teruggekeerde borstkanker.

1 en soms 2 keer per week krijgt u na de bestraling hyperthermie. U meldt zich na de bestraling weer aan bij balie 2. U kunt in wachtkamer 2 plaatsnemen tot één van de laboranten u komt halen voor de warmtebehandeling.

 • Een oppervlakkige hyperthermie behandeling duurt ongeveer 1½ uur.
 • Een diepe hyperthermie behandeling duurt ongeveer 2½ uur.

Welke bijwerkingen zijn er?

Mag er een iemand mee tijdens de behandeling?

Bij de bestraling mag iemand een keer mee naar binnen bij het instellen, maar liever niet de eertse keer. Tijdens het bestralen vragen wij de begeleider weer in de wachtkamer plaats te nemen.

Hyperthermie kan geen schade toebrengen aan weefsels buiten het directe behandelgebied. Daarom mag iemand u tijdens de hele hyperthermie behandeling gezelschap houden. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Mensen met een pacemaker vanwege de kans op storing van de pacemaker
 • Mensen met elektrische hulpmiddelen, zoals defibrillatoren, infusen, neurostimulatoren, pompjes voor pijnbestrijding, insulinepompjes, implantaten in het binnenoor en allerlei apparaatjes voor het monitoren van lichaamsfuncties, kunnen in hun werking worden verstoord door elektromagnetische golven
 • Mensen met een hoorapparaat. Door de microgolven kunnen storen of het apparaat kan beschadigd raken
 • Zwangere vrouwen

Laat uw begeleider er rekening mee houden dat de temperatuur in de behandelruimte fris is. Een vest of jasje is vaak prettig.

Meer informatie

Er staat meer en uitgebreidere informatie op de volgende websites:

De behandelend arts geeft natuurlijk ook antwoord op alle vragen.

De Voorlichting van de afdeling Radiotherapie kan U ook meer uitleg geven. Zij zijn bereikbaar via e-mail (voorlichting-radiotherapie@amc.nl)