Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
IVF-centrum, locatie VUmc/De Boelenlaan

Hulp bij gezinsvorming

Wij zijn vertrouwd met de ins en outs van veel vormen van ouderschap en kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze. Wij kunnen u in ons centrum (lokatie AMC Amsterdam) een behandeling bieden omdat u uw kinderwens niet zonder medische hulp kunt vervullen.

Wat kunt u bij ons verwachten?

Wij willen alle vormen van ouderschap ondersteunen. Wij houden ons hierbij aan het landelijk standpunt 'Geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo’s en draagmoederschap (www.nvog.nl)

Mocht een behandeling wensen dan volgt er een intake procedure zowel medisch als psychosociaal. De counselor bespreekt met u de implicaties van uw keuze en biedt begeleiding wanneer gewenst. Wij werken nauw samen met het fertiliteitslaboratorium en de polikliniek verloskunde voor preconceptiezorg.

Voor welke vormen van ouderschap kunt u momenteel bij ons terecht?

Voor welke vormen van ouderschap kunt u in de toekomst bij ons terecht?

 • twee vadergezin met een eigen draagmoeder met of zonder eigen eiceldonatrice;
 • posthume voortplanting: solo vaderschap met ingevroren eicellen/embryo's van overleden partner met eigen draagmoeder.Op dit moment kunt u nog niet verwezen worden voor adviesgesprek voor deze vormen van ouderschap.

  Juridisch ouderschap In het rapport van de staatscommissie herijking ouderschap kunt het (juridisch) advies van de staatscommissie aan de minister vinden over meerouderschap, meeroudergezag en over draagmoederschap. Rapportage mogelijke consequenties door Ministerie van Financien dd 30-06-2019. De Kamerbrief met reactie van Ministers Dekker (rechtsbescherming) en Engelshoven (OCW) dd. 12-7-2019 .

  Tarieven en vergoeding

  Behandelingen voor bovenstaande vormen van ouderschap worden doorgaans niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (geen vergoeding uit basisverzekering). De tarieven voor behandeling zijn landelijk vastgesteld door het zorginstituut en worden vooruit door u betaald. Meer informatie in de folder Tarieven en Betaling van uw behandeling bij het CVV

  Meer informatie nodig? U en uw partner en eigen donor (indien van toepassing) hebben een verwijzing nodig voor adviesgesprek in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) lokatie AMC. Neem gerust contact met ons op en wij informeren u over de verwijsprocedure.

   Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

   020 - 566 4287. Beschikt u over 'mijn dossier'? Stuur ons dan een bericht.