Depressie

Iedereen heeft wel eens schommelingen in zijn of haar stemming. Maar bij mensen met een depressie/ stemmingsstoornis is er meer aan de hand. De stemmingsklachten moeten allesoverheersend zijn en invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Patiënten met een depressieve stoornis zijn vaak vermoeid, slapen slecht, hebben afgenomen eetlust of kunnen zich bijvoorbeeld niet goed concentreren.

Psychiatrie
020 891 3600
Mijn Dossier