Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Depressie

Iedereen heeft wel eens schommelingen in zijn of haar stemming. Maar bij mensen met een depressie/ stemmingsstoornis is er meer aan de hand. De stemmingsklachten moeten allesoverheersend zijn en invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Patiënten met een depressieve stoornis zijn vaak vermoeid, slapen slecht, hebben afgenomen eetlust of kunnen zich bijvoorbeeld niet goed concentreren.

Behandeling Depressie

Wij bieden een evidence based behandeling gericht op herstel van de depressieve stoornis en terugvalpreventie om terugkeer van een depressie te voorkomen. Hiernaast besteden wij aandacht aan de mogelijke psychiatrische of somatische comorbiditeit en stellen waar nodig hier een vervolgtraject voor op.

Verwijzing

Voor een intake is een verwijzing van een huisarts, klinisch psycholoog of medisch specialist (psychiater) nodig. De verwijzer kan hiervoor het online verwijsfomulier gebruikende. Heeft u vragen over de verwijzing of een afspraak, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie 020 891 3600.

Intake

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek onderzoeken we eerst wat er exact aan de hand is. We vragen naar uw ziektegeschiedenis en doen lichamelijk onderzoek. Dan kijken we of u in aanmerking komt voor behandeling en wat voor soort behandeling (in één van onze (dag)klinische programma’s of op onze polikliniek).  

(dag)Klinisch programma

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor de start van de behandeling. De meeste patiënten volgen een (dag)klinisch programma van minimaal drie en maximaal vijf dagen per week. Het grootste deel van deze patiënten gaan dus aan het einde van de dag naar huis.

Er volgt een startgesprek met de arts in opleiding tot psychiater en psychiater die u vaste behandelaar worden. Bij dit gesprek zijn ook een verpleegkundige en eventueel een co-assistent aanwezig. Naast kennismaking wordt onder meer gesproken over eventuele veranderingen die zich in de periode tussen intake en start van de behandeling hebben voorgedaan. Er worden afspraken gemaakt voor de behandeling en er wordt uitleg gegeven over de gang van zaken op de afdeling. Ook wordt het behandelprogramma toegelicht. Bij dit startgesprek zal bij voorkeur uw partner, een familielid of een andere directbetrokkene aanwezig zijn. Er wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Tijdens de gehele behandeling wordt er nauw contact onderhouden met uw verwijzer of eerdere behandelaar. 

Binnen de behandeling besteden we onder meer aandacht aan: de symptomen en klachten, uw algemeen dagelijks functioneren, uw relatie met familie en andere direct betrokkenen, de dagbesteding of het werk, de mogelijke aanleidingen voor de aandoening en informatie over de aard en de gevolgen van de aandoening.

  Er wordt gebruikgemaakt van de volgende behandelmethoden:

  Daarnaast bieden we een psycho-educatie programma voor familie en naasten. Na herstel bieden we een evidence based psychologische terugvalpreventie behandeling  aan (Preventieve Cognitieve Therapie).

  Meer informatie


  Het AMC is een academisch ziekenhuis. We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden psychiaters, psychologe en verpleegkundige op. Tijdens uw behandeling kunt u gevraagd worden mee te werken aan onderzoek.

  Psychiatrie
  020 891 3600
  Mijn Dossier