Enzymdiagnostiek

Informatie over aanvraag enzymatisch onderzoek

Informatie over benodigd onderzoeksmateriaal, bewaarcondities en verzending staat aangegeven bij de desbetreffende bepalingen. De actuele referentiewaarden worden in de uitslag vermeld.

Doorlooptijd en spoedonderzoek

De doorlooptijden van enzymatisch onderzoek staan aangegeven bij de desbetreffende bepalingen. Wanneer er met spoed diagnostisch onderzoek moet worden verricht, moet er eerst overlegd worden met een staflid.

Kostenindicatie

Enzymatisch onderzoek valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) en wordt gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de patiënt.

Enzymdiagnostiek is mogelijk voor de volgende ziekte groepen:

Voor een compleet overzicht op alfabetische volgorde klik hier.