Medisch Specialistische vervolgopleiding

Na een succesvolle afronding van de studie geneeskunde ben je basisarts. Je kunt kiezen je verder te specialiseren, bijvoorbeeld tot medisch specialist.